Tvrdá voda je pravdepodobne najbežnejší zistený problém v domácnosti a nielen v nej. Tvrdá voda môže mať vážny nárast na váš domáci rozpočet. Pre rozvody vody a spotrebiče predstavuje tvrdá voda časovanú bombu. Minerálne látky sa usadzujú a čoraz viac znižujú účinnosť zariadenia, až ho úplne vyradia z prevádzky. Ohrozené sú najmä telesá zohrievajúce vodu. Vodný kameň, kamenec, inkrust (tak sa tieto usadeniny nazývajú), samozrejme, zanášajú aj vodovodné potrubia, armatúry. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie sa vodný kameň ukladá, a tým sa tiež skracuje doba životnosti týchto zariadení, pretože vodný kameň nevedie dobre teplo, a preto na mieste, kde je usadená hrubšia vrstva, môže dôjsť k prehriatiu a následnému porušeniu steny kotla, prípadne až k jeho deštrukcii. Súčasne znamená usádzanie vodného kameňa na stenách nádob a zariadení zvyšovanie spotreby elektrickej energie – už niekoľko milimetrov znamená nárast v desiatkach percent. Z toho dôvodu je nutné vápnik a horčík z technickej či teplej úžitkovej vody vylúčiť. Avšak pri zmäkčovaní vody je nutné rešpektovať platné hygienické a zdravotné predpisy, pretože ani veľmi mäkká voda nie je v technologických procesoch žiaduca, pretože je agresívna a jej vplyvom môže dôjsť ku korózii potrubia.