Znečistenie kotla je závislé od prostredia v akom pracuje (prašnosť, vlhkosť) a aká je kvalita vykurovacej a úžitkovej vody. Už niekoľko milimetrov usadených sadzí a zle nastavený horák spôsobujú nárast spotreby energie. Preto je dôležitá pravidelná kontrola stavu plynových spotrebičov vykonaná odborným pracovníkom a to aspoň raz ročne, vždy pred alebo po vykurovacej sezóne. Z hľadiska efektivity prevádzky, ale aj bezpečnosti je dôležité dať si skontrolovať všetky plynové spotrebiče ako aj rozvod plynu.