Pri spaľovaní sa rozlišujú dve hodnoty tepelnej energie – spalné teplo (horáková výhrevnosť) a výhrevnosť (dolná výhrevnosť). Spalné teplo obsahuje celkové množstvo tepelnej energie vrátane kondenzačného tepla, ktoré sa využije pri spaľovaní. Pre výpočet účinnosti sa berie ako základná veličina výhrevnosť. Vyžarovaním tepla do okolia a prevádzkovými stratami sa nikdy nemôže preniesť celá tepelná energia (stiahnutá na výhrevnosť) do vykurovacej vody. Preto účinnosť súčasných konvenčných kotlov musí ležať pod hranicou 100%. Aby mohlo dôjsť k porovnaniu konvenčných  a kondenzačných kotlov, stanovuje sa účinnosť kondenzačných kotlov rovnako, čiže vo vzťahu k výhrevnosti. Preto je účinnosť kondenzačných kotlov vyššia ako 100%.