Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Moderné technológie prenikajú do všetkých sfér spoločnosti, preto aj my nemôžeme zaostávať. Firma zabezpečuje projekčnú, inžiniersku a montážnu činnosť.

Vykurovanie

 • teplovodných kotolní
 • podlahové a stenové vykurovanie (elektrické, teplovodné)
 • rozvody ústredného kúrenia v bytových a rodinných domov
 • montáž vykurovacích telies, podlahových konvektorov a teplovzdušných clon
 • plynových infražiaričov
 • chemická a mechanická úprava vody vo vykurovacích systémoch
 • slnečné kolektory určené na prípravu teplej vody a pre podporu vykurovania
 • tepelné čerpadlá

Plynofikácia

 • vonkajšie rozvody plynu STL, NTL
 • vnútorné rozvody plynu
 • plynové prípojky
 • dopájanie plynových spotrebičov
 • regulačné stanice plynu

Zdravotechnika

 • vonkajšia a vnútorná kanalizácia
 • vonkajší a vnútorný vodovod
 • chemická a mechanická úprava vody
 • domáce vodárne a ponorné čerpadlá
 • zariaďovacie predmety

Vzduchotechnika

 • klimatizačné jednotky
 • vzduchotechnické zariadenia
 • rekuperácia tepla

Meranie a regulácia

 • riadiacich systémov v kotolniach
 • prietokomerov a meračov tepla
 • snímačov : teploty, tlaku , hladín
 • detektorov úniku plynu
 • zmiešavacích armatúr
 • rozvádzačov MaRT

Non stop

Služba pre Prešov
0918 544 540