Výkon vykurovacieho zariadenia sa volí v závislosti od bilancie spotreby tepla pre daný dom alebo byt, ako aj spotreby teplej vody. Okrem vnútorného objemu domu má podstatný význam aj spôsob izolácie domu, druh okien a dverí. Voľba správneho výkonu kotla je dôležitá z ekonomického hľadiska - kotol s veľmi nízkym výkonom nám dom nevykúri, ale kotol s príliš vysokým výkonom nevyužije svoje možnosti a bude pracovať so zníženou účinnosťou. Okrem spotreby teplej úžitkovej vody sa líšia v závislosti od preferencií užívateľov.